קיבוץ גניגר

פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 9.2019

אסמכתא:9.2019
תאריך:19/06/2019
תאריך פרסום:11/07/2019 14:49
עדכון אחרון:11/07/2019 14:50

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר